بهترين مخترع

می دونستید که : زبان برنامه نویسی ویژال استودیو از حدود ۵۰ میلیون خط کد برنامه نویسی تشکیل شده است. کل مجموعه آفیس از حدود ۴۴ میلیون خط کد برنامه نویسی تشکیل شده است. کل سیستم راداری و نرم افزار قدرتمندترین جنگنده جهان یعنی f-35 از حدود ۲۳ میلیون خط کد تشکیل شده است. حالا […]